Efektyvūs inžineriniai sprendimai

Reaktyvinės galios kompensavimas

Prieš nustatant kiek reaktyvinės galios reikia kompensuoti, atliekame išsamią elektros energijos tinklo analizę, išmatuojame kelių savaičių duomenis. Nustatome esamus elektros tinklo parametrus, apskaičiuojame kokio klientui reikia reaktyvinės galios kompensavimo įrenginio. Šių įrenginių pagalba sumažiname išlaidas elektros energijai, paskaičiuojame investicijų atsiperkamumą, patariame kaip teisingai apkrauti elektros tinklus.